Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler

 1. Kullanıcı, kendisi tarafından Viell üzerinden veya başka araçlarla Şirket’e sunulan bilgi ve belgelerin, Şirket tarafından üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini kabul eder. Kullanıcı, Şirket’in işbu Viell üzerinden hizmetleri sunabilmesi için Kullanıcı tarafından Şirket’e sağlanan herhangi bir kişisel veriyi (ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet, ülke, şehir, bulunduğu konum, çalıştığı sektör ve şirket, iş unvanı, sosyal medya hesap ve kullanıcı bilgileri, ilgi alanları, çevirimiçi durumu, Viell üyelik tipi, profile ve diğer yüklenen fotoğraflar, üyelik nedeni, IP numarası ve internet bağlı bilgileri dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) (“Kişisel Veriler”) toplaması, muhafaza etmesi, kullanması, işlemesi ve aktarması gerektiğinin farkında olduğunu ve buna peşinen onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Şirket tarafından sağlanan hizmetleri kullandığı sürece Şirket’e Kişisel Veriler’i toplamak, muhafaza etmek, kullanmak, işlemek ve aktarmak üzere muvafakat verdiğini kabul etmektedir.
 2. Kullanıcı, işbu Kullanım Sözleşmesi uyarınca Şirket’in kendisine Kişisel Veriler’i:
  1. Hizmetlerin verilmesini sağlamak ve işbu Kullanım Sözleşme’de düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla Kullanıcı’dan temin ettiği Kişisel Veriler’i kullanmasına;
  2. Kişisel Veriler’i toplamasına ve işlemesine, kendi kayıtlarını tutmak, şirket içi raporlama ve analiz yapma ve destek hizmeti verme amacıyla kullanmasına;
  3. kanunen, mahkeme kararı veya başka bir yetkili organ tarafından gerekli görüldüğü takdirde veya hukuki bir uyuşmazlıkta Şirket’in haklarını korumak için gerekli olduğu hallerde veya Şirket’in bahse konu ifşanın herhangi bir fiziksel zararı veya maddi kaybı önlemek üzere veya şüpheli veya fiili bir dolandırıcılık faaliyeti veya yasadışı faaliyete ilişkin soruşturma ile bağlantılı olarak gerekli veya uygun olduğuna kanaat getirmesi halinde Kişisel Veriler’i ifşa etmesine;
  4. Kullanıcı’ya özel tekliflerin oluşturulabilmesi için Kişisel Veriler’i üçüncü kişilere transfer etmesine;
  5. Kişisel Veriler’in Şirket’in faaliyetlerini yürütme ve geliştirme (yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi; bağlantıların yönetilmesi, verilen reklamların etkinliğinin belirlenmesi; ürün, hizmet ve web sitelerinin analizi; web sitelerinin işlevselliğinin kolaylaştırılması ve muhasebe, denetim, faturalama, denkleştirme ve tahsil etme işlemlerinin gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere) amacıyla kullanılmasına;
  6. interaktif varlıklarının takibi ve geliştirilmesi amacıyla Kişisel Veriler’in kullanılmasına;
  7. Kişisel Veriler’in veri analizi (kişisel bilgilerin anonimleştirilmesi de dahil olmak üzere) ve diğer ölçüm metodları arasında iş performansını, kayıtlı kişi sayısını, kanalları, gerçekleştirilen işlemleri ve site performansını belirlemek amacı ile kullanılmasına; ve
  8. Kişisel Veriler’e dahil olan telefon numarası ve/veya mail adresinin Şirket ve/veya Şirket’in bağlı şirketleri tarafından Kullanıcı ile iletişim için kullanılmasına işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler üyelik devam ettiği sürece işlenecektir.
 3. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Viell Teknoloji ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir.
 4. Kullanıcı’ya ait Kişisel Veriler verilerin saklanması ve depolanması için Şirket’in birlikte çalıştığı Veri İşleyen sıfatını haiz olacak üçüncü kişilere, istatistiki bilgi amacıyla Şirket’in ana şirketi, ortağı ya da iştiraklerine, Kullanıcı’ya özel içeriklerin ve hizmetlerin oluşturulabilmesi için Şirket’in iş ortaklarına aktarılabilir.
 5. Kullanıcı’ya ait Kişisel Veriler işbu Kullanım Sözleşmesi marifetiyle ya da gerekli görülmesi halinde diğer elektronik ortamlarda yer alan formlarla toplanabilir.
 6. Kullanıcı; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirket’e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.
 7. Site içeriğinde Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması ile Facebook’un Yeniden Pazarlama ve Benzer Kişilere Pazarlama özellikleri kullanılabilir. Reklam ayarları kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamları özelleştirilebilir. Google Analytics ve Facebook ile sağlanan demografik bilgiler, Site’yi ve varsa Site üzerinden verilen reklamları, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılar’a ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (isim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi derlemek etmek amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Kullanım Sözleşmesi’nin kabul edilmesiyle, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay verilmektedir.
 8. Google ve Facebook dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, Viell’i internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin Viell’e geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere Viell tarafından, Google ve Facebook dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.