VIELL KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 1. Genel Hususlar

1.1. Viell, Nejat Eczacıbaşı Binası, Sadi Konuralp Caddesi No:5 Kat:2 Beyoğlu / İstanbul adresinde kayıtlı Viell Teknoloji ve Turizm Yatırımları Anonim Şirketi (“Şirket“) tarafından oluşturulan ve işletilen bir mobil uygulamadır (“Viell“). Bireysel internet kullanıcıları (“Kullanıcı“) Viell’i kullanmaya başlamakla ve üye olurken işbu kullanım koşullarını (“Kullanım Sözleşmesi“) onaylamakla, Kullanım Sözleşmesi’nde düzenen hususları kabul etmiş olurlar ve Viell üzerinden verilen hizmetlerden işbu Kullanım Sözleşmesi’ne tabi olarak yararlanırlar. Kullanım Sözleşmesi’nde düzenlenen işbu koşulların Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Viell’in kullanımı derhal sona erdirilmelidir. Kullanıcı’nın Viell’i kullanması ve/veya kişisel bilgilerinin yer alacağı formu doldurması halinde işbu Kullanım Sözleşmesi’nde yazılı şartları kabul edilmiş ve onaylanmış olacaktır.

1.2. Şirket, Viell’de mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile Viell’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayınını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler Viell’de yayın tarihinde yürürlüğe girer. Şirket, Kullanıcılar’a Viell’e her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 1. Viell Üzerinden Sunulacak Hizmetin Esasları

2.1. Viell, Kullanıcılar’ın listelenmesi, aralarında mesajlaşabilmeleri, Kullanıcılar’a özel etkinliklere, ürün ve hizmetlerin duyuruların yapılabilmesi, sponsor firmalar tarafından sunulan hizmet ve ürünlerin tanıtılabilmesine ilişkin olarak bir platform sağlamaktadır.

2.2. Viell üzerinden, takdiri münhasıran Şirket’e ait olmak üzere, ücretli ve ücretsiz üyelik tipleri tanımlanabilir, üyelik tiplerine göre verilecek hizmetler değişiklik gösterebilir.

2.1. Şirket, herhangi bir şekilde Viell’in kesintisiz işleyeceğini taahhüt etmemektedir. Şirket’in, Viell üzerinden verilen hizmetlerden dolayı ve hizmetlerle bağlantılı olarak Kullanıcı’ya veya üçüncü kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, hizmetin verilmediği, geciktirildiği, iyi bir kalitede verilmediği ve/veya kendilerinin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı ve benzeri sebeplerle Şirket’ten hiçbir talepte bulunmayacaklardır.

2.2. Kullanıcı, Şirket’in kendisine herhangi bir bildirimde bulunmadan ve süre tanımadan, Viell üzerinde bulunan içerikleri, yapılabilecek işlemleri, işlemlerin özelliklerini, sunulan hizmetleri, Viell’in kullanım amacını, Kullanıcı tarafından kullanılma şekil ve şartlarını her zaman değiştirebileceğini, ayrıca Viell’i işletmeyi durdurabileceğini, kapatabileceğini veya tamamen kendi takdiri dahilinde olmak üzere belli Kullanıcılar’a hizmet vermeyi durdurabileceğini kabul eder.

2.3. Şirket taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Kullanım Sözleşmesi üzerinde ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapabilir ve her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir. Şirket, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel Kullanım Sözleşmesi’ni yeni tarih güncellemesi ile Viell’de yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile Kullanıcılar’a bildirilecektir. Güncel Kullanım Sözleşmesi, Viell’de yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Viell’in kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Kullanım Sözleşmesi’ne tabi olacaktır.

2.4. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı veya talepte bulunduğu andan itibaren işbu Kullanım Sözleşmesi’ne uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Kullanım Sözleşmesi, Kullanıcı’nın hesabının herhangi bir şekilde kapatılması ile kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

 

 1. Kullanım Esasları

3.1. Tüm Kullanıcılar, ad-soyad, fotoğraf, mobil telefon numarası, e-posta adresi, şifre, doğum tarihi, cinsiyet, yaşadığı ülke ve şehir, üniversite, çalıştığı sektör, adres, çalıştığı şirket, unvan (“Kişisel Bilgiler”) ve varsa referans veya promosyon kodu ile kendilerinden istenen diğer bilgileri Viell arayüzüne girmek suretiyle Viell üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilirler. Ancak; 18 yaşını doldurmamış olanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanların Viell’i kullanmaları için veli veya kanuni temsilcilerinin rızası gerekmektedir. Viell, Kullanıcılar’dan her zaman ek bilgi ve belge isteyebilir.

3.2. Aşağıdaki yazılı durumlarda, bunlarla ilişkisi olduğu tespit edilen kişi veya kişiler hakkında kanuni haklar saklı tutulmakla birlikte, Kullanıcı’nın Viell’i kullanımı engellenebilir:

 • Yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler veya görüntüler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı verilerin Viell’e kaydedilmesi,
 • Viell’de yer alan içeriğin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,
 • Viell’in güvenliğini tehdit edecek ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi,
 • Diğer Kullanıcılar’a tehdit, hakaret veya genel ahlak kurallarına aykırı mesajların iletilmesi,
 • En az 3 farklı Kullanıcı tarafından kendisi hakkında şikayette bulunulması,
 • Şirket tarafından Viell sistemine uygun görülmemesi,
 • Viell Kullanıcıları’na ait bilgileri ifşa etmesi,
 • Bir veya daha fazla Kullanıcı’ya seri halde mesajlar gönderilmesi,
 • Şirket’ten önceden izin almaksızın Viell üzerinde reklam veya tanıtım içeriklerinin paylaşılması.

Yukarıdaki durumların tespit edilmesi halinde, takdiri münhasıran Şirket’e ait olup, Kullanıcı’nın üyeliği sona erdirilebilir veya askıya alınabilir. Şirket’in konusu suç oluşturmayan durumlar hariç olmak kaydıyla ücretli üyelik sahibi Kullanıcılar’ın üyeliğini sona erdirme veya askıya almadan önce ilgili Kullanıcı’yı uyarma hakkı saklıdır. Üyeliğin bu madde kapsamında sona ermesi halinde Kullanıcı, Şirket’ten varsa üyelik bedeli de dahil olmak üzere herhangi bir alacak talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

3.3. Kullanıcı, Viell’i kullanmak ve burada sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli koşulları sağladığını, Viell arayüzüne girdiği her türlü bilgi ve belgenin doğru olduğunu, söz konusu bilgi ve belgelerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, Viell’i kullanmadan önce söz konusu değişiklikleri bildireceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyecektir; aksi halde söz konusu bilgilerin girilmesinden doğan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır. Bilgilerinde meydana gelen değişikliklerden zamanında haberdar etmeyen ve/veya yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi sunan Kullanıcı, Şirket’in bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

3.4. Kullanıcı, Viell’i hukuka uygun amaçlarla ve yürürlükteki mevzuatı gözeterek kullanmak zorundadır. Kullanıcı’nın Viell üzerinde yaptıkları her türlü işlem ve eylemden doğan hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Mevcut mali durumu olduğundan daha iyi göstermeye çalışmak, haksız menfaat elde etmek vb. amaçlarla yanlış, eksik ve yanıltıcı beyanlarda bulunmak, sahte isim, unvan ve belge kullanmak, Viell üzerinde Şirket, diğer Kullanıcılar ve/veya üçüncü kişilerin haklarına tecavüz niteliğinde kullanımda bulunmak ve benzeri her türlü eylem yasak olup bunlardan doğacak her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya ait olacaktır. Şirket, Viell’i, bu tür işlem ve eylemler yaptığı düşünülen Kullanıcı’nın kullanımına kapatmak ve yetkili mercilere başvuruda bulunmak dahil olmak üzere uygun göreceği her türlü tedbiri alabilir. Kullanıcı, ayrıca, Şirket’in bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

3.5. Viell’de bir Kullanıcı’nın hesabı/giriş bilgileri/şifresi/e-posta adresi ile yapılan her türlü işlem, ilgili Kullanıcı tarafından yapılmış geçerli bir irade açıklaması sayılır ve söz konusu Kullanıcı açısından hukuken bağlayıcıdır.

3.6. Kullanıcı, Viell üzerinden sağlanan ücretli hizmetlerden faydalanmak istemesi halinde, Viell’de yayınlanan ücretlendirme tarifesine tabi olacaktır ve hizmetlere ancak yayınlanan ücretin tahsil edilmesi halinde erişebilecektir.

3.7. Kullanıcı tarafından, herhangi bir zamanda hesabın iptali talep edilebilir. Hesabını iptal eden Kullanıcı’nın Viell’e giriş yetkisi iptal edilecektir. Herhangi bir şekilde sonlandırılan Kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Viell’e aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.8. Şirket, Viell üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak, kendi kontrolü altında olmayan, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine, içeriklere ve/veya dosyalara bağlantı (link) verebilir. Şirket’in bunlarla ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, bilgi verme veya reklam amaçlı söz konusu bağlantılar açık veya zımni bir beyan veya garanti olarak yorumlanamaz.

3.9. Viell’in kullanımından dolayı Kullanıcı’ya ait donanım ve/veya yazılımın zarara uğraması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.